Промоция: Nikon Cash-Back

Обект на промоцията: Nikon D5000 и избрани модели обективи

Период на промоцията: 22 юни – 31 август 2009 г. или до изчерпване на количествата.

НОВО: За да направим нашите продукти още по-достъпни, срокът на Cash-Back промоцията ще бъде удължен до края на месец Август!

Новите срокове са както следва:
     ● Срокът по точка 4 става 22 юни – 31 август.
     ● Срокът по точка 7.1 става 5 септември.
     ● Срокът по точка 7.2 става 15 септември.

1. Настоящата промоция се организира от "Профайлд" ООД и се отнася за продукти, внасяни и разпространявани от дружеството на територията на Република България. Промоцията не важи за продукти, които не са внесени на територията на Република България от „Профайлд” ООД.

2. "Профайлд" ООД се задължава да изплати на всеки потребител, закупил промоционален продукт, в случай че са изпълнени всички необходими условия и потребителят е изявил желание да получи плащането по промоцията, сумите, съгласно следната таблица:

Nikon D5000 тяло или комплект с обектив AF-S DX VR 18-55mm f/3,5-5,6G ED100 лева
Обектив Nikkor AF-S 50mm f/1.4D50 лева
Обектив Nikkor AF-S DX VR 55-200 f/4-5.6G50 лева
Обектив Nikkor AF-S DX 10-24mm f/3,5-5,6G IF-ED100 лева
Обектив Nikkor AF-S DX VR 18-200mm f/3,5-5,6G ED200 лева
Обектив Micro Nikkor AF-S 60mm f/2,8G ED100 лева


3. Потребител за целите на промоцията е физическо лице, навършило 18 години, закупило промоционален продукт за лична, частна или професионална дейност. По смисъла на тези условия, не са потребители търговците посредници между "Профайлд" ООД и крайният клиент, в това им качество. Не са потребители и служителите на "Профайлд" ООД, членовете на техните семейства и всички професионално свързани с тази промоция лица. Покупка осъществена от лице, което не е потребител по смисъла на тази точка не поражда задължението за "Профайлд" ООД по т.2.

4. Периодът на промоцията е от 22 юни 2009 г. до 31 август 2009г. Покупка осъществена преди или след този период не поражда задължението за "Профайлд" ООД по т.2. Датата на покупката се удостоверява с фактурата или фискален бон.

5. Промоцията обхваща територията на Република България. Покупка осъществена извън територията на Република България не поражда задължението за " Профайлд " ООД по т.2.

6. Обект на промоцията са само и единствено следните продукти:

     ● Nikon D5000 тяло или комплект с обектив AF-S DX VR 18-55mm f/3,5-5,6G ED
     ● Обектив Nikkor AF-S 50mm f/1.4G
     ● Обектив Nikkor AF-S DX VR 55-200 f/4-5.6G
     ● Обектив Nikkor AF-S DX VR 18-200mm f/3,5-5,6G ED
     ● Обектив Nikkor AF-S DX 10-24mm f/3,5-5,6G IF-ED
     ● Обектив Micro Nikkor AF-S 60mm f/2,8G ED

Покупката на продукт, който не е обект на промоцията не поражда задължението за "Профайлд" ООД по т. 2.

7. Потребителя трябва да изяви желание да получи сумата от промоцията по т.2, като за целта:

7.1. Попълни правилно формуляр за участие в промоцията, достъпен на адрес http://www.profiled.net/NikonD5000 не по-късно от 5 септември 2009 г.

7.2. Изпрати не по-късно от 15 септември 2009г. (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:

ПРОФАЙЛД ООД
София, 1612
бул. Цар Борис III №126
ет.6, офис 607

следните документи:

     1. копие на документа за покупката, т.е. фискален бон или фактура. Фактура за плащане в брой без приложен касов бон е невалидна.
     2. копие от попълнената и заверена европейска гаранционна карта.
     3. Изрязаният от кутията на продукта баркод.

8. Премията се изплаща само и единствено по банков път и само по сметки на физически лица. Веднага щом се увери, че са изпълнени условията на промоцията, "Профайлд" ООД ще преведе по банковата сметка, посочена от потребителя във формуляра за участие сумата, съгласно таблицата в т.6. Формуляр за участие в промоцията, в който не е посочена банкова сметка е невалиден като искане за изплащане на премия и не поражда задължение за "Профайлд" ООД. Всички банкови такси и комисионни, които начислява банката за превода са за сметка на потребителя.

9. "Профайлд" ООД не носи каквато и да било отговорност за неправилно адресирани, забавени, загубени или повредени писма и пратки, както и за непълно или неправилно попълнени и неоснователни искания за плащане на премия. Изброеното по-горе не поражда задължение за "Профайлд" ООД по т.2.

10. Не се допуска изпращането на формуляр за участие и приложенията към него по електронна поща, чрез факс, по телефона или по друг подобен начин. Такива искания за изпращане на премия не пораждат задължение за "Профайлд" ООД по т.2.

11. "Профайлд" ООД уважава личната свобода и спокойствие на потребителите и ще използва предоставените от тях лични данни само за целите на промоцията.

Попълването на формуляра за участие и изпращането на документите на адреса, посочен от Профайлд ООД, се счита за изрично изразено съгласие на физическото лице Профайлд ООД да обработва личните му данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

Често задавани въпроси:

Въпрос: Мога ли да закупя продукт с фактура на фирма и да кандидатствам за участие в промоцията.
Отговор: Промоцията е насочена към физически лица. Можете да закупите продукта с фактура на фирма, но премията Ви може да бъде изплатена само по личната ви банкова сметка.

Въпрос: Как да изпратя документите за участие в промоцията до Профайлд?
Отговор: За предпочитане е да използвате куриерски услуги с обратна разписка или препоръчана поща, за да сте сигурни, че сме получили документите ви. "Профайлд" ООД не носи каквато и да било отговорност за неправилно адресирани, забавени, загубени или повредени писма и пратки, както и за непълно или неправилно попълнени и неоснователни искания за плащане на премия.

Въпрос: В какъв срок ще ми бъде изплатена премията?
Отговор: Крайният срок за изплащането на всички премии по промоцията е 30-ти септември 2009. Профайлд ООД ще се стреми да изплаща премиите на участниците в промоцията в рамките на две седмици от получаване на документите.

Въпрос: Мога ли да участвам в промоцията, ако нямам „Европейска гаранционна карта за продукти Nikon”, заверена с печат „Профайлд ООД, 2 години гаранция”?
Отговор: Не.

Въпрос: Какво трябва да ви изпратя по пощата или с куриер, за да участвам в промоцията?
Отговор: Три неща:
   1. копие на касовата бележка или фактурата за покупка,
   2. копие на гаранционната карта и
   3. изрязаният баркод от кутията на обектива.

Въпрос: Нужно ли е да се регистрирам на сайта, за да участвам? Не може ли просто да ви изпратя документите?
Отговор: Да, нужно е. Ако не се регистрирате на сайта ни, ние няма как да разберем къде и как да ви преведем парите, а вие няма да заявите изрично желанието си да получите плащането, както е описано в точка 2.

Въпрос: Как мога да се свържа с вас за повее подробности около промоцията?
Отговор: По телефона на тел 02/8500350 или на e-mail: office@profiled.net« Начало